Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom
 

Vítame Vás na našej webovej stránke:

 

Aktuálne:

Od februára tohto roku začíname organizovať jednodňové odborné semináre s rôznymi sociálnymi témami. Najbližšie pre Vás ponúkame:


Máj 2016:

Individuálne plánovanie pre občanov s vysokou mierou podpory

Dátum a miesto: 20. máj 2016. Detský klub, Ťahanovské riadky 23, Košice

Lektor: PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

 Viac informácií nájdete tu.

 

Sociálne poradenstvo a supervízia v sociálnych službách

Dátum a miesto: 27. máj 2016, RPSP, Františkánska 2, Bratislava

Lektor: Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

 Viac informácií nájdete tu.

 

Strategická vízia a kultúra organizácie v sociálnych službách

Dátum a miesto: 30. máj 2016, RPSP, Františkánska 2, Bratislava

Lektor: PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

 Viac informácií nájdete tu.

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci participovala v medzinárodnom projekte Nové cesty k inklúzii. Projekt New Paths to InclUsion Network spája spolu organizácie ľudí s postihnutím, poskytovateľov služieb, university a výskumné centrá zo 14 krajín Európy a Kanadu, ktorých spoločným cieľom je dosiahnutie zmeny a podpora organizáciam, aby poskytovali pre ľudí s postihnutím komunitné služby založené na prístupe zameranom na človeka. Viac informácií najde tu.

 

alt

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu  Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá sa popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku. Publikácia bola vydaná v rámci projektu "Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku - komparatívny pohľad" za finančnej podpory Nórsko-slovenskej spolupráce  Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

Elektronickú verziu publikácie si môžete stiahnuť tu.

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v spolupráci so svojim nórskym partnerom Diakonhjemmet Hogskole Rogaland realizuje v období od 1. novembra 2013 do 31. marca 2013 projekt s názvom: "Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku - komparatívny pohľad"


Projekt je financovaný a realizovaný v rámci Nórsko-slovenskej spolupráce  Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis

alt

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

 

   
   

 

   

  

 

   

  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Facebook