Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Odbočka Žilina

Pracovisko RPSP v Žiline vzniklo v roku 1999. RPSP v Žiline poskytuje poradenstvo občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom,  starším občanom ale aj organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby. 

V procese poradenstva sa podľa potrieb klienta vyhľadávajú zdroje podpory vo vlastnej rodine a v komunite, aby občan s postihnutím alebo  občan v pokročilom veku mojli žiť svoj život v komunite podľa svojich predstáv . Na pracovisku sa používa prístup zameraný na človeka a do podpory sa zapája širšia komunita. Cieľom poradenstva je poskytnúť občanom a ich rodinným príslušníkom dostatok informácií, aby sa sami rozhodli pre takú formu sociálnej pomoci, ktorá najviac korešponduje s ich životnými podmienkami a umožňuje ich participáciu v živote komunity.


Predmestská 24, 010 01  Žilina

Tel./fax. 041-5006944

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Meno Pozícia Telefónne číslo
PhDr. Soňa Holúbková Riaditeľka 041/5006944
Prihlásenie

Facebook