Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Samostatné pracovisko Košice

Pracovisko v Košiciach vzniklo v roku 1998 ako prvá pobočka Rady. Samostatnou organizačnou jednotkou je od 1. januára 2001.

RPSP v Košiciach sa okrem individuálneho poradenstva pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi venuje tiež poradenstvu pre mimovládne organizácie, štátne organizácie, ale najmä pre domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov - v oblasti ich rozvoja, skvalitnenia poskytovaných služieb, resp. ich transformácie na neziskovú organizáciu.

Druhou hlavnou prioritou je implementácia systému neformálneho vzdelávania dospelých v slovenských podmienkach. Pracovisko uzavrelo v roku 2002 zmluvu s úradom Košického samosprávneho kraja o realizácii niekoľkých pilotných projektov na jeho území.

Pracovisko Košice prevádzkuje od roku 2010 Domov na pol ceste.


Zvonárska 12, 040 01  Košice

Tel./fax: 055-6251041

E-mail:

Meno Pozícia Telefónne číslo
PhDr. Judita Varcholová Riaditeľka 055-6251041
Prihlásenie

Facebook