Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

O časopise Integrácia

altIntegrácia je interdisciplinárny odborný časopis o inovatívnych riešeniach nepriaznivých sociálnych situácií občanov, ktorý RPSP vydáva už od roku 1991, pôvodne ako informačný list Rady pracovníkov ústavnej a sociálnej starostlivosti.

Cieľom časopisu Integrácia je informovať pracovníkov v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť o spôsoboch práce, inovačných metódach, zaujímavých inšpiráciách a príkladoch dobrej praxe v oblasti na Slovensku a v zahraničí. V jednotlivých číslách sa venujeme aktuálnym témam v sociálnej práci a sociálnych službách.

V roku 2004 došlo k zmene časopisu z informačného spravodajcu na interdisciplinárny odborný časopis o inovatívnych riešeniach nepriaznivých sociálnych situácií občanov.

Medzi prispievateľov časopisu sa okrem pracovníkov RPSP zaraďujú aj pedagógovia z domácich a zahraničných vysokých škôl, aktivisti zo slovenského, ale aj zahraničného tretieho sektora, prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb, občania so špeciálnymi potrebami, ale aj širšia odborná verejnosť.

Vzhľadom na veľký záujem o časopis sme sa rozhodli vytvoriť a vydávať elektronickú verziu a digitalizovať staré ročníky časopisu, tak aby boli dostupné aj na internete. Elektronická verzia časopisu bude dostupná v zóne pre registrovaných užívateľov, ktorá je momentálne v príprave.

 

Časopis si možete objednať na adrese: JLIB_HTML_CLOAKING .

Redakcia časopisu Integrácia

Adresa redakcie: Časopis Integrácia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava

 

Šéfredaktorka: Mgr. Lucia Cangárová

 

Redakčná rada:

  1. Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
  2. PhDr. Soňa Holúbková
  3. PhDr. Miroslav Cangár, PhD.
  4. PhDr. Judita Varcholová
  5. Mgr. Jozef Vetor
  6. Mgr. Hanka Štetinová

 

Prihlásenie

Facebook