Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Uchádzame sa o Vašu priazeň -

2% z dane Vášho príjmu

 

Kto je Rada

 

Rada je občianske združenie, ktoré  od roku 1991 združuje  profesionálnych pracovníkov a  dobrovoľníkov, ktorí  pôsobia  v sektore sociálnych služieb na rôznych miestach Slovenska  -  v Bratislave, Malackách, Košiciach,  Banskej Bystrici,  Brezne,  Leviciach a v Žiline.

 

                                                           O koho a o čo nám ide

 

Ide nám  o  ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov,  žijúcich mimo domova (v zariadeniach sociálnych služieb). O  to, aby mohli žiť život podobný nášmu  teda o zvyšovanie kvality ich života.

 

 

V roku  2012  sme :

 

 • v  rámci našich kurzov iniciovali  zmeny postojov  verejnosti a  pracovníkov  k ľuďom so zdravotným znevýhodnením  a seniorom

 

 • podieľali sa na príprave pilotného národného projektu – Deinštitucionalizácia sociálnych služieb

 

 • zrealizovali pre širokú (odbornú i laickú) verejnosť   seminár o supervízii  v Bansko-bystrickom kraji

 

 • podporili rodičov detí  a mladých s autizmom v plnení ich snov (v rámci vzdelávania o individuálnom plánovaní)

 

 • podporili v rámci kurzu individuálne plánovanie skupinu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením   na Orave

 

 • zrealizovali  tréning trénerov (pre pracovníkov zariadení) so zameraním na štandardizáciu kvality poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji

 

 • poskytli priestor na regeneráciu síl pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb  (sociálno-psychologický  výcvik)

 

 • poskytli  desiatky  odborných konzultácií v zariadeniach sociálnych služieb  k rozvoju nových typov služieb a  k tvorbe  individuálnych plánov  pre  ľudí žijúcich v zariadeniach

 

 • sa spolupodieľali na prevádzkovaní podporovaného bývania a festivale tvorivosti a fantázie v Žiline

 

 • tiež  na rozvoji  komunitných  služieb pre rómskych spoluobčanov v Brezne.  

 

 

 

Ďakujeme

Vám ak ste sa rozhodli venovať 2% z Vašich daní
 

našej organizácii.

 

 

Informácie pre darcu:

Názov  organizácie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Adresa: Františkánska 2, 811 01 Bratislava

IČO: 30812682

DIČ: 202085997

Číslo účtu: 170167882/0900

 

 

 

Podrobné informácie o postupe venovania  2% dane nájdete na stránke:

http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=48&P=index,sl,

 •  
Prihlásenie

Facebook