Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Grémium Rady pre poradenstvo v sociálnej práci

Mgr. Eva Krššáková - predseda grémia, sociálny pracovník

PhDr. Štefan Bugár, PhD. - riaditeľ, Vzdelávací inštutút COOP, a.s.,  Mojmírovce

Prof. PhDr. Ján Gabura CSc. - psychológ, Katedra sociálnej práce Univerzity Komenského, Bratislava

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. - liečebný pedagóg, Katedra liečebnej pedagogiky Univerzity Komenského, Bratislava

PhDr. Margita Janišová - psychológ - ambulancia pre včasnú vývinovú diagnostiku, terapiu a intervenciu. Externý pracovník viacerých zariadení sociálnych služieb.

Mgr. Pavel Kailing - liečebný pedagóg, counsiling pre základné a stredné školy

Doc. PhDr. Mária Šmídová, PhD. - logopéd, Katedra sociálnej práce, VŠZaSP sv. Alžbety

MUDr. Michaela Weidlichová, PhD. - lekár, psychiater, FN Ružinov

 Prihlásenie

Facebook