Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Ďalšie vzdelávania

V rámci ďalších vzdelávaní  vám ponúkame:

 

  • ·         Kurzy  a semináre realizované priamo v zariadeniach sociálnych služieb

 

Kurz prebiehajúci priamo v zariadení má celý rad výhod pre účastníkov aj lektorov:

 

o    prispôsobenie obsahu  vzdelávania  potrebám vášho zariadenia

o    možnosť priameho kontaktu s vašimi klientmi a ich zapájanie do niektorých aktivít

o    efektívna práca s pracovným tímom – zlepšenie tímovej spolupráce, vyjasňovanie zodpovednosti , kompetencií, očakávaní medzi členmi tímu, posilnenie efektívnej komunikácie

o  možnosť priamej aplikácie nadobúdaných poznatkov v praxi a supervidovanie čiastkových výsledkov zavádzania nových metód práce s prijímateľom služieb

o   šetrenie  financií  v porovnaní so  štandardným individuálnym kurzom (odpadajú náklady na cestovné, stravné, ubytovanie, prenájom priestorov)

o    účastníci nemusia cestovať a riešiť prípadné problémy s fungovaním rodiny.

 

  • ·         Kurzy na kľúč

 

Príklady niektorých na mieru zostavených vzdelávacích aktivít:

 

·         Teambuiling zameraný na zostavenie nového pracovného tímu pre n.o. Samaritán Martin

·     Prevencia vyčerpania rodičov detí s postihnutím – pravidelné tréningy pre svojpomocné skupiny rodičov

·     Sociálno – psychologický výcvik pre uchádzačov o magisterské štúdium pomáhajúcich profesií – 12 dňový akreditovaný výcvik prispôsobený potrebám účastníkov

·       Základné princípy a metódy Individuálneho plánovanie pre všetkých vedúcich pracovníkov zariadení sociálnych služieb a pracovníkov VÚC v rámci jedného kraja – trojdňový základný kurz

·        Supervízia a následný teambuilding  v tíme pracovníkov  zariadenia sociálnych služieb, ktoré prechádzalo veľkými  personálnymi zmenami

·        Základy kvality a jej implementácie v sociálnych službách – trojdňový tréning s praktickými cvičeniami.

 

 

   Ponúkame vám  dlhodobý tréning a supervíziu pre pracovníkov sociálnych služieb s témou:

 

Príprava na podporované bývanie v kontexte plánovania zameraného na človeka

 

alt alt alt alt

Čo povedali účastníci tréningu:

 

  •    "Ak chcete postaviť dom alebo byt, potrebujete na to tehly, panely, hmoždinky, trubky a všakovaké iné stavebniny. Na to, aby sa stal podporovaným bývaním pre človeka so znevýhodnením, potrebujete oveľa viac.  Potrebujete odvahu, aby ste mu dokázali vrátiť späť kontrolu nad jeho životom. Potrebujete trpezlivosť, aby ste ho vedeli sprevádzať jeho cestou a jeho tempom. Potrebujete dôverovať komunite, aby ste mu vedeli vytvoriť podpornú sieť. Potrebujete citlivo vnímať jeho potreby, aby ste vedeli správne zvoliť mieru podpory. Potrebujete v sebe nájsť silu a chuť robiť veci inak.  Tento seminár mi ich pomáha hľadať.

 

 

 

Stretnutia sú určené pre:

•    pracovníkov sociálnych služieb,
•    rodičov a priateľov ľudí s postihnutím,
•    všetkých, ktorých oslovuje téma podporovaného bývania a života ľudí s postihnutím v bežnom prostredí medzi nami

 

Budú organizované ako:


1.  štyri na seba nadväzujúce vzdelávacie dvojdňovky

•    tvorivý interaktívny tréning,
•    projektové učenie s mnohými sebaskúsenostnými aktivitami na vytváranie priestoru pre rozvoj človeka


Súčasťou tréningu bude:

•    vytváranie vízie, klímy, pravidiel v bývaní, zmien pre vytvorenie prostredia orientovaného na človeka a súčasné zabezpečenie jeho zdravia a bezpečia
•    využívanie nástrojov individuálneho plánovania na vytváranie podpory a sociálne učenie
•    ukážky zapájania rodiny a priateľov do podpornej skupiny človeka v centre pozornosti
•    možnosti práce so zmenou postojov komunity
•    ukážky dobrej praxe


2.    následné tri dni podpornej skupinovej supervízie

•    supervízia bude zameraná na spoločné hľadanie riešenia problémov
 

o    pri tvorbe nového typu služieb,
o    presadzovaní princípov prístupu a myslenia orientovaného na človeka

 

Lektori: PhDr. Soňa Holúbková www.rpsp.sk/vzdelavanie/nasi lektoriwww.nkh.sk

pracovníci Rady a naši kolegovia, ktorým sme pred rokmi pomáhali otvárať podporované bývania 


Prihlasovanie:  JLIB_HTML_CLOAKING , tel.: 02/ 5464 1878

 

Prihlásenie

Facebook