Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Centrum Bratislava

Pracovisko v Bratislave plní funkciu Centra Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, zabezpečuje spoluprácu so samostatným pracoviskom v Košiciach a koordináciu pracovísk v Žiline, Leviciach, Malackách, Brezne a v Banskej Bystrici.

Centrum poskytuje  základné a špecializované sociálne poradenstvo pre zdravotne postihnutých a starších občanov (jednotlivcom i organizáciám), ale aj iným poskytovateľom sociálnych služieb so zameraním na kvalitu služieb. Poskytuje tiež vzdelávacie a supervízne služby pre organizácie.
 

V Centre RPSP je spracovaná ekonomická agenda vedená formou podvojného účtovníctva aj pre ostatné pracoviská Rady okrem Košíc, ktoré si vedie vlastnú účtovnú agendu a predkladá ju štvrťročne do Centra. Z Centra je koordinovaná tiež mzdová a personálna práca RPSP.

Centrum RPSP v Bratislave vedie a koordinuje veľké projekty, na ktorých spolupracujú aj ostatné pracoviská.

 

Personálne obsadenie:

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. - riaditeľ centra, sociálny poradca, lektor, supervízor

Mária Belková - ekonóm

 

 

 

Adresa:

Františkánska 2, 811 01 Bratislava (vchod z Františkánskeho námestia - vedľa knihkupectva František)

Tel./fax: 02-54418243, Tel. 02-54641878

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IČO: 30812682, Bankové spojenie: 170167882/0900

 

Samostatné pracovisko Košice

Pracovisko v Košiciach vzniklo v roku 1998 ako prvá pobočka Rady. Samostatnou organizačnou jednotkou je od 1. januára 2001.

RPSP v Košiciach sa okrem individuálneho poradenstva pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi venuje tiež poradenstvu pre mimovládne organizácie, štátne organizácie, ale najmä pre domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov - v oblasti ich rozvoja, skvalitnenia poskytovaných služieb, resp. ich transformácie na neziskovú organizáciu.

Druhou hlavnou prioritou je implementácia systému neformálneho vzdelávania dospelých v slovenských podmienkach. Pracovisko uzavrelo v roku 2002 zmluvu s úradom Košického samosprávneho kraja o realizácii niekoľkých pilotných projektov na jeho území. Pracovisko Košice prevádzkuje od roku 2010 Domov na pol ceste.

 

Personálne obsadenie:

PhDr. Judita Varcholová -  riaditeľka, lektorka, supervízorka

 

Adresa:

Zvonárska 12, 040 01  Košice

Tel./fax: 055-6251041

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

http://www.domovnapolceste.sk

 

Odbočka Levice

Pracovisko RPSP v Leviciach vzniklo v roku 2000. Hlavným ťažiskom práce pracoviska je poskytovanie individuálneho sociálneho poradenstva jednotlivcom pri riešení konkrétnych situácií, ale aj organizáciám pri príprave stanov a registrácií nových mimovládnych organizácií a poradenstvo pri tvorbe projektov.

 

Personálne obsadenie:

Mgr. Jozef Vetor - riaditeľ, sociálny poradca, lektor, supervízor

 

Adresa:

Jesenského 20, 934 01  Levice

Tel.: 0948-055772

E-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

 

Odbočka Žilina

Odbočka RPSP v Žiline vznikla v roku 1999. RPSP v Žiline poskytuje poradenstvo občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím a starším občanom.

V procese poradenstva sa podľa potrieb klienta vyhľadávajú zdroje podpory vo vlastnej rodine a v komunite, aby občan s postihnutím alebo  občan v pokročilom veku mojli žiť svoj život v komunite podľa svojich predstáv. Na pracovisku sa používa prístup zameraný na človeka a do podpory sa zapája širšia komunita. Cieľom poradenstva je poskytnúť občanom a ich rodinným príslušníkom dostatok informácií, aby sa sami rozhodli pre takú formu sociálnej pomoci, ktorá najviac korešponduje s ich životnými podmienkami a umožňuje ich participáciu v živote komunity.

 

Personálne obsadenie:

PhDr. Soňa Holúbková - riaditeľka, sociálna poradkyňa, supervízorka, lektorka

 

Nadácia Krajina Harmónie - http://www.nkh.sk/

Agentúra podporných služieb http://www.aps.nkh.sk/

 

Adresa:

Predmestská 24, 010 01  Žilina

Tel./fax. 041-5006944

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

Prihlásenie

Facebook