Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

História

     Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) vznikla v roku 1991 ako občianske združenie na podnet vtedajších pracovníkov Ústavu prof. MUDr. Karola Matulaya v Bratislave. Jej cieľom bolo a je hľadať spôsoby pomoci postihnutým ľuďom.

Už pred rokom 1990 vznikali neformálne kontakty pracovníkov ústavnej a sociálnej starostlivosti, ktorí si kládli vyššie ciele ako uskutočňovať dovtedy realizovanú formu starostlivosti o postihnutých občanov. Skúsenosti s novými, v tej dobe ešte nepoužívanými spôsobmi práce na Slovensku, prirodzene vzbudzovali záujem kolegov ako aj laikov a dobrovoľníkov o konzultácie či prax.

     RPSP  vznikla ako združenie ľudí, ktorí na rôznej úrovni prežívajú zodpovednosť za riešenie životných podmienok postihnutých občanov a ktorí  im zároveň pomáhajú formulovať požiadavky tvoriace súčasť ich života, v súlade so základnými ľudskými a zákonnými normami. Proces zmeny života je reforma, hľadajúca a realizujúca také podmienky, aby boli minimalizované sociálne dôsledky postihnutia v živote človeka. handicap postihnutého človeka.

 

RPSP pôsobila a aj v súčasnosti pôsobí pri uskutočňovaní zmien v živote postihnutých občanov formou osobných kontaktov, na konkrétnych akciách, seminároch, školeniach, konferenciách a sprostredkúva nové poznatky z práce s postihnutými ľuďmi u nás a v zahraničí aj formou občasníka s názvom INTEGRÁCIA.

 

V roku 1996 došlo k profesionalizácii združenia a vzniku centra RPSP v Bratislave, čo sa odrazilo v zmene zamerania po stránke obsahovej aj formálnej. RPSP rozšírila svoju prácu o nové cieľové skupiny: starších občanov a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V roku 1997 sa z iniciatívy RPSP otvorilo bakalárske, diaľkové štúdium "sociálnej práce so zameraním na špecifické pedagogické problémy" na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

     V nasledujúcich rokoch došlo k postupnému vytvoreniu pracovísk RPSP v Košiciach (1998), Žiline (1999), Leviciach (2000), Malackách (2002) a Banskej Bystrici (2002), Brezne (2008), Prešove (2011).

 

V súčasnosti (2015) aktívne pracujú pracoviská RPSP v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.


Stanovy RPSP

 

Prihlásenie

Facebook