Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, v rámci celoslovenskej siete svojich pracovísk, poskytuje pre jednotlivcov, rodiny, profesionálov a organizácie:

Základné sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo (Akreditácia MPSVaR SR)

Sociálnu rehabilitáciu (Akreditácia MPSVaR SR)

Sociálno-právnu ochranu (Akreditácia MPSVaR SR)

Domov na pol ceste (Akreditácia MPSVaR SR)

Prihlásenie

Facebook