Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Supervízia

Supervízia pre organizácie poskytujúce sociálne služby

v súlade s §9 (10) zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Ponúkame nezávislé odborné supervízne vedenie pri realizácii zmien v organizácii so zameraním na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Poskytujeme nezávislé zhodnotenie úrovne kvality poskytovaných služieb v súlade so štandardami stanovenými zákonom. V následných supervíznych stretnutiach je manažment podrobne oboznámený s výsledkami hodnotenia, dostáva podporu pri hľadaní a formulovaní vízie organizácie a pri nachádzaní východísk na zvýšenie kvality služieb. Hodnotenie predstavuje vhodnú predprípravu organizácie na hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré budú vykonávané MPSVaR SR podľa §79/1 e).

 

Individuálna alebo skupinová supervízia pre pracovníkov v sociálnych službách

V súlade s §9 (10) zákona 448/2008 o sociálnych službách


Akreditovaní supervízori našej organizácie ponúkajú individuálnu a skupinovú supervíziu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorej cieľom je ochrana a rozvoj prijímateľov sociálnych služieb a najväčšia možná podpora profesionálneho rastu pracovníka v praxi.

 

 

Naši akreditovaní supervízori pôsobia v celej Slovenskej republike.

Ceny supervízie vychádzajú z cien stanovených Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov.

 

Prihlásenie

Facebook